Trying to reconnect to server.

Cannot connect to server, please reconnect.

Connection to server rejected, please reload the page.

Abbreviation
Description
AD
Letiště
Aerodrome
ADS-B
Automatický závislý přehledový systém – vysílání
Automatic Dependent Surveillance – Broadcast
ADS-C
Automatický závislý přehledový systém – kontrakt
Automatic Dependent Surveillance - Contract
AGL
Nad úrovní země
Above Ground Level
AIC
Letecký informační oběžník
Aeronautical Information Circular
AIM
Správa leteckých informací
Aeronautical Information Management
AIP
Letecká informační příručka
Aeronautical Information Publication
AIS
Letecká informační služby
Aeronautical Information Service
AMSL
Nad střední hladinou moře
Above Mean Sea Level
ANS
Letové navigační služby
Air Navigation Services
ANSP
Poskytovatel letových navigačních služeb
Air Navigation Services Provider
ARP
Vztažný bod letiště
Aerodrome Reference Point
ATIS
Automatická informační služba koncové řízené oblasti
Automatic Terminal Information Service
ATM
Uspořádání letového provozu
Air Traffic Management
ATZ
Letištní provozní zóna
Aerodrome Traffic Zone
AUP
Plán využití vzdušného prostoru
Airspace Use Plan
BVLOS
Mimo dohled pilota
Beyond Visual Line Of Sight
CIS
Společná informační služba
Common Information Service
CTA
Řízená oblast
Control Area
CTR
Řízený okrsek
Control Zone
D
Nebezpečný prostor
Danger Area
DAA
Detekce a vyhnutí
Detect and avoid
DJI
-
Dà-Jiāng Innovations Science and Technology Co., Ltd
ELEV
Výška nad mořem
Elevation
EVLOS
Rozšířený provoz VLOS při využití dalšího pozorovatele
Extended visual line of sight
FL
Letová hladina
Flight Level
FPV
Řízení z pohledu dronu
First Person View
FT
Stopa
Feet
GA
Všeobecné letectví
General Aviation
GDPR
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
General Data Protection Regulation
GND
Země
Ground
GNSS
Globální družicový polohový systém
Global Navigation Satellite System
GSM
Globální systém pro mobilní komunikaci
Global System for Mobile Communications
Heliport
Přistávací plocha pro vrtulníky
Heliport
HEMS
Vrtulníková letecká záchranná služba
Helicopter Emergency Medical Service
HOP
Hustě osídlený prostor
Congested area
ICAO
Mezinárodní organizace pro civilní letectví
International Civil Aviation Organization
IFR
Pravidla pro let podle přístrojů
Instrument Flight Rules
LAANC
Automatická autorizace letů UAS v nízkých výškách
Low Altitude Authorization and Notification Capability
LČPVP
Letecké činnosti pro vlastní potřebu
Corporate flights
LKD
Nebezpečný prostor
Danger Area
LKP
Zakázaný prostor
Prohibited Area
LKR
Omezený prostor
Restricted Area
LKTRA
Dočasně rezervovaný vzdušný prostor
Temporary Reserved Area
LKTSA
Dočasně vyhrazený prostor
Temporary Segregated Area
LUC
Osvědčení provozovatele lehkých bezpilotních systémů
Light UAS Operator Certificate
MCTR
Vojenský řízený okrsek
Military control zone
MD
Ministerstvo dopravy
Ministry of transport
MRVA
Minimální nadmořská výška pro radarové vektorování
Minimum Radar Vectoring Altitude pozn.: Nahrazeno ekvivalentem ATCSMA - ATC Surveillance Minimum Altitudes
MTOM
Maximální vzletová hmotnost
Maximum Take-off Mass
MVH
Maximální vzletová hmotnost
-
Night
Noc
Night
NM
Námořní míle
Nautical Mile
NOTAM
Zpráva pro letce
Notice to Airmen
NOTAM (r)
NOTAM ® omezení: Oznámení o dočasně omezeném prostoru
NOTAM ® restriction
NOTAM (w)
NOTAM navigační výstraha
NOTAM navigation warning
NSF
Nestandardní typ letu
Non-standard flight
OAT
Let prováděný podle jiných pravidel než ICAO
Operational Air Traffic
P
Zakázaný prostor
Prohibited Area
PGZ
Paraglidingová zóna
Paragliding Zone
PJE
Cvičení padákového výsadku
Parachute Jumping Exercise
PL
Provozovatel letiště
Aerodrome Operator
PZ
Paraglidingová lokalita
Paragliding Point
R
Omezený prostor
Restricted Area
RC
Dálkové řízení
Remote/Radio Control
RPA
Dálkově řízené letadlo
Remotely Piloted Aircraft
RPAS
Systém dálkově řízeného letadla
Remotely Piloted Aircraft System
SERA
Společná (evropská) pravidla létání
Standardised European Rules of the Air
SLZ plocha
Plocha pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení
Microlight aircraft operating site
SORA
Posouzení rizik specifického provozu
Specific Operations Risk Assessment
SR
Východ slunce
Sunrise
SS
Západ slunce
Sunset
TB
Občanské svítání
Beginning of civil morning twilight
TE
Občanský soumrak
End of civil twilight
TMA
Koncová řízená oblast
Terminal Control Area
TRA
Dočasně rezervovaný prostor
Temporary Reserved Area
TSA
Dočasně vyhrazený prostor
Temporary Segregated Area
UA
Bezpilotní letadlo
Unmanned Aircraft
UAS
Bezpilotní systém
Unmanned Aircraft System
UAV
Bezpilotní prostředek (zastarale)
Unmanned Aerial Vehicle (obsolete)
ÚCL
Úřad pro civilní letectví
Civil Aviation Authority
U-space
Evropské řešení uspořádání bezpilotního letového provozu
-
USSP
Poskytovatel U-space služeb
U-space Service Provider
UTM
Uspořádání bezpilotního letového provozu
Unmanned Aircraft Traffic Management
UUP
Aktualizovaný plán vzdušného prostoru
Update Use Plan
VFR
Pravidla pro let za viditelnosti
Visual Flight Rules
VLL
Vzdušný prostor velmi nízkých výšek
Very Low Level
XPDR
Odpovídač
Transponder